Translating

Below is a guide on how to translate any website, including our website, to another language using Google Chrome!¡A continuación hay una guía sobre cómo traducir cualquier sitio web, incluido nuestro sitio web, a otro idioma usando Google Chrome!Anba a se yon gid sou fason pou tradui nenpòt sit entènèt, enkli sit entènèt nou an, nan yon lòt lang lè l sèvi avèk Google Chrome!